Principalul, scurt pe doi – Sinteza IPN din 15 martie 2019

o vizualizare

Departamentul de Stat al SUA consider� c� corupția a r�mas una dintre cele mai grave probleme ale ț�rii. În timp ce legea prevede sancțiuni penale pentru corupție, Guvernul nu a reușit s� pun� în aplicare legea în mod eficient, iar oficialii s-au angajat frecvent în practici corupte cu impunitate, specific� documentul. A existat o corupție larg r�spândit� în cadrul sistemului judiciar și al altor structuri de stat. Guvernul a înregistrat unele progrese în investigarea cazurilor de corupție a oficialit�ților publice și de justiție, îns� aceste acțiuni au fost percepute ca o justiție selectiv�.

Printre exemplele care ilustrez� înc�lcarea drepturilor omului în Moldova, în raport este amintit primarul orașului Orhei, Ilan Șor, care a postat un videoclip pe Facebook cu atacuri verbale la adresa jurnaliștilor, dar și a împiedicat un protest al jurnaliștilor de opoziție. Biroul ONU din țar�, noteaz� autorii raportului, a condamnat atacul lui Șor ca discurs de ur� și incitare la violenț� împotriva jurnaliștilor și oponenților politici și a cerut o investigație, respins� de autorit�ți.