Subdiviziunile Serviciului Vamal, la raport. Vor fi prezentate date privind activitatea pentru primul semestru

Subdiviziunile Serviciului Vamal, la raport. Vor fi prezentate date privind activitatea pentru primul semestru
Foto: www.realitatea.md

Serviciul Vamal a inițiat procesul de raportare privind activitatea subdiviziunilor instituției pentru primul semestru al anului curent.

Primele rapoarte au fost prezentate de subdiviziunile autonome din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal, responsabile de implementarea politicilor instituționale la capitolele juridic, integritate, resurse umane, IT, audit intern, relații internaționale, management strategic, finanțe, achiziții, regim intern și comunicare. Responsabilii din cadrul subdiviziunilor vizate au raportat despre gradul de realizare a obiectivelor stabilite în baza Planurilor de acțiuni aprobate, precum și a altor activități survenite pe parcurs.

„Avem mai multe proiecte ambițioase în derulare în partea ce ține de modernizarea infrastructurii posturilor vamale, automatizarea proceselor și sporirea nivelului de pregătire profesională a angajaților din sistem. Este important să asigurăm realizarea în termen a tuturor acțiunilor preconizate, astfel încât să avansăm în modernizarea și eficientizarea activității noastre.", a spus directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

Șeful Vămii a mai subliniat importanța armonizării legislației vamale, îndeosebi, în contextul demersurilor întreprinse pentru adoptarea noului Cod Vamal, ajustat la cel comunitar, precum și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit, aplicarea căruia este condiționată de accederea la două Co...

Citește pe realitatea.md