Pe lîngă atragerea altor mijloace în bugetul municipal, vom avea grijă ca banii bugetați să fie cheltuiți rațional și cu maximă eficiență. Funcționarii vinovați de neexecutarea sau întîrzierea executării bugetului vor fi concediați sau, după caz, deferiți justiției. Vor fi furnizate cu regularitate rapoartele privind executarea bugetelor de către fiecare direcție a Primăriei, iar fiecare funcționar al Primăriei va fi responsabil personal de fiecare domeniu. În procesul de onorare a obligațiunilor asumate față de alegători, vom face uz din plin și de alte două mecanisme ce și-au dovedit eficiența în timp: parteneriatele public-private și relația cu partenerii de dezvoltare. Vom folosi fiecare oportunitate existentă în acest sens, implementînd proiecte în condiții de maximă transparență și în beneficiul cetățenilor, a capitalei

Ion Ceban, 5 luni
Candidatul PSRM la funcția de primar de Chișinău a spus de unde vor fi luați banii pentru onorare...