O parte au revenit în localitățile de baștină, dar n-au avut dreptul să-și recupereze casele pe care le-au construit prin trudă cinstită

Ion Varta, 5 luni
Primul val al deportărilor este documentat insuficient, istoricul Ion Varta