Acordarea efectivă a ajutorului de stat o decid furnizorii (ministerele, agențiile, primăriile etc.). Totuși, acest ajutor trebuie notificat la Consiliul Concurenței, iar noi analizăm dacă cel din urmă va distorsiona semnificativ concurența. Un exemplu recent de ajutor de stat este cel al Aeroportului Chișinău care a acordat 75 de milioane de lei întreprinderii Air Moldova. Inițiatorul a fost Ministerul Economiei. Astfel, agentul economic X are un avantaj și distorsionează concurența, iar noi analizăm cum e distorsionată. Dacă n-ar fi acest ajutor, întreprinderea respectivă ar fi în condiții egale cu concurenții săi, însă în cazul în care statul îi oferă un ajutor, acest agent economic capătă un avantaj în raport cu ceilalți rivali. Noi trebuie să urmărim ca avantajul să-l mențină la suprafață pe agentul economic X și nu să-i ruineze pe ceilalți, eliminându-i de pe pia

Viorica Cărare, un an
Președinta Consiliului Concurenței oferă detalii despre împrumutul de 75 milioane lei acordat de ...