Distinși membri ai Academiei de Științe a Moldovei și ai comunității științifice, A devenit deja o frumoasă tradiție ca la 12 iunie membrii forului academic, comunitatea științifică din țară și toți cei care au îmbrățișat activitatea de cercetare să marcheze Ziua Academiei de Științe a Moldovei – veritabil for științific de consacrare, simbol al spiritualității și creației autentice. Acest eveniment constituie un bun prilej pentru a celebra personalitățile notorii care, prin obținerea de noi cunoștințe și elaborarea de noi tehnologii, și-au adus contribuția la dezvoltarea științei și la promovarea valorilor comunității academice. În calitatea sa de instituție publică de interes național care reunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării și inovării, în comun cu universitățile și instituțiile de cercetare, prin potențialul lor de cunoaștere știin

Gheorghe Duca, 5 luni
Gheorghe Duca de Ziua Academiei de Științe a Moldovei: „Vă exprimăm alese sentimente de considera...