Programul de activitate al Guvernului condus de Ion Chicu4Фото1Видео© a-tv.md

Programul de activitate al Guvernului condus de Ion Chicu

, 6 новостей, 6 просмотров

Considerând statutul de guvern minoritar, instituit în scopul redresării situației precare în majoritatea domeniilor vieții social-economice din Republica Moldova, orizontul de timp al acestui Program se limitează la perioada pînă la alegerile prezidențiale din toamna anului 2020.

Programul reflectă viziunea guvernului referitor la acțiunile cu caracter imediat, necesar de întreprins în următoarele săptămâni pentru a restabili funcționalitatea Administrației Publice Centrale, afectată semnificativ pe durata ultimelor luni. Înregistrăm la moment cel mai scăzut nivel de încredere al cetățenilor în instituțiile publice și, implicit, în statul nostru.

Setul de obiective imediate, care urmează a fi atinse cel tîrziu pănă la sfârșit de an vizează, în special, corectarea erorilor admise în procesul de reformare a justiției, impulsionarea acestui proces, iar în consecință - aducerea în fața legii și pedepsirea acelor, care au devalizat sistemul bancar al țării, punînd pe umerii cetățenilor o povara financiară enormă, acelor care au lipsit statul pe o jumătate de veac de unicul aeroport internațional din țară, sfidînd statul și întregul popor, acelor, care au acționat premeditat contra intereselor statului și cetățenilor Republicii Moldova.