„Toleranță zero corupției”. Directorul CNA și președintele ANI au semnat un Acord de colaborare pentru prevenirea și combaterea corupției în sectorul public
Foto: www.canal2.md

„Toleranță zero corupției”. Directorul CNA și președintele ANI au semnat un Acord de colaborare pentru prevenirea și combaterea corupției în sectorul public

7 știri, 7

Directorul Centrului Național Anticorupție Bogdan Zumbreanu și președintele Autorității Naționale de Integritate Rodica Antoci au semnat, astăzi, un Acord de colaborare, prin care și-au pus ca scop consolidarea eforturilor ambelor instituții în domeniul prevenirii și combaterii corupției în sectorul public. Potrivit documentului, părțile își propun să intensifice colaborarea instituțională care va asigura un mecanism eficient de creștere a încrederii societății în faptul că entitățile și agenții publici își îndeplinesc misiunea în conformitate cu interesul public.

Foto: cna.md

În conformitate cu prevederile Acordului, ANI și CNA vor dezvolta capacitățile ambelor autorități printr-un permanent schimb de experiență, prin intensificarea comunicării și prin organizarea diferitor întruniri, ședințe de lucru, conferințe, seminare, simpozioane, mese rotunde și altor activități de interes comun în domeniul vizat.

Colaborarea dintre Autoritate și CNA se va axa pe prevenirea și combaterea actelor de corupție și celor conexe, dar și a cazurilor de utilizare contrar destinației, de obținere frauduloasă sau de delapidare a mijloacelor financiare din fondurile externe. În context, directorul CNA Bogdan Zumbreanu a declarat că, CNA este interesat să colaboreze mai intens pe filiera controlului averii funcționarilor, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibil...

    Citește pe abcnews.md    Tendințe