Autoritatea Aeronautică Civilă și „Metalferos” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director4Foto© publika.md

Autoritatea Aeronautică Civilă și „Metalferos” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director

, 9 știri, 6 vizualizări

Autoritatea Aeronautică Civilă, instituție din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), anunță concurs pentru ocuparea funcției de director. Salariul propus este de 19 540 de lei.

Dosarul de participare trebuie să conțină copia buletinului de identitate, cazierul juridic, copia carnetului de muncă, formularul de participare, (de pe pagina web a MEI, în compartimentul ministerul/posturi vacante), copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și de specializare, copia carnetului de muncă/adeverință cu privire la confirmarea activității de muncă/extras din cont al CNAS, cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale).

Documentele de participare la concurs trebuie depuse la următoarea adresă: municipiul Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, biroul nr. 361, tel.: 250-693; 250-680, sau la adresele de e-mail: angela.cociu@mei.gov.md; aliona.dobrota@mei.gov.md.