Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova, votată de Parlament
Foto: tv8.md

Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova, votată de Parlament

9 știri, 7

Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova descrie situația din domeniul mass-media și identifică problemele existente. Scopul acesteia este să servească drept punct de referință pentru politici publice coerente în domeniul mass-media, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituțional la informație al cetățenilor și în consolidarea unei societăți democratice.

Între obiectivele Concepției este stabilit un cadru normativ eficient de reglementare a activității mass-media care să asigure funcționarea acesteia pe principii democratice și într-un spațiu mediatic securizat. La fel, un cadru juridico-economic care să asigure gestionarea domeniului mass-media ca agent economic specific în condițiile economiei de piață și concurenței loiale, menit să fortifice sustenabilitatea economico-financiară a mass-media și independența ei editorială.

Un alt obiectiv se referă la procesul de profesionalizare a domeniului, care să răspundă necesităților mass-media, dar și provocărilor la care este supusă în noile condiții și realități.

    Citește pe tv8.md