Constituționalitatea unor prevederi din Codul penal privind excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu, soldate cu urmări grave, examinată CC
Foto: noi.md

Constituționalitatea unor prevederi din Codul penal privind excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu, soldate cu urmări grave, examinată CC

9 știri, 5

Curtea Constituțională a examinat, astăzi, excepția de neconstituționalitate a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal referitoare la excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu, soldate cu urmări grave, informează CURENTUL.

Potrivit unui comunicat de presă, excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către avocatul Radu Dumneanu, într-un proces pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Potrivit lui, dispozițiile articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal – „soldate cu urmări grave” – ar fi unele imprevizibile.

Astfel, Curtea a analizat această excepție prin prisma articolelor 1 alin. (3) și 22, care garantează principiul legalității incriminării și al legalității pedepsei penale, în coroborare cu articolul 23 alin. (2) din Constituție, care instituie criteriile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească o lege. Curtea a remarcat că nu există niciun text normativ care ar defini noțiunea de „urmări grave”, utilizată în articolul 328 alin.

(3) lit. d) din Codul penal. De asemenea, Curtea a observat că nici jurisprudența în materie nu a dezvoltat pentru noțiunea criticată un înțeles care să constituie un reper obiectiv în funcție de care să poată fi apreciat conținutul acesteia. Din contra, ea a reținut că norma contestată îi acordă instanței de judecată o marjă largă de discreție, fapt care a ...

    Citește pe curentul.md