Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare la Ministerului Justiției4Foto© curentul.md

Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare la Ministerului Justiției

, 7 știri, 4 vizualizări

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 21 iulie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției (MJ) încheiate la 31 decembrie 2019.

Ministerul Justiției este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate. Pentru realizarea funcțiilor de bază, Ministerul este finanțat de la bugetul de stat conform limitelor aprobate în legea bugetară anuală.

Scopul auditului public extern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că, rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2019 sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, iar, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii, precum și emiterea unei opinii.