Deputații au adoptat un set de masuri sociale in sanatate publica pe perioada starii de urgența2Foto© deschide.md

Deputații au adoptat un set de masuri sociale in sanatate publica pe perioada starii de urgența

, 7 știri, 14 vizualizări

Parlamentul a aprobat, astăzi, în două lecturi, proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, înaintat spre examinare în mod prioritar de către Guvern.

Proiectul prevede, printre altele, modificări la Codul muncii care reglementează organizarea muncii la distanță.

„În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul, în funcție de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziție, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă.