Experții Băncii Mondiale au prezentat un nou proiect care va dezvolta competențele pe piața muncii pentru Republica Moldova
Foto: www.noi.md

Experții Băncii Mondiale au prezentat un nou proiect care va dezvolta competențele pe piața muncii pentru Republica Moldova

4 știri, 3

Proiectului BM „Competențe pentru locuri de muncă” a fost astăzi prezentat de echipa de experți ai Băncii Mondiale (BM), condusă de Margo Hoftijzer, Economist Superior Sector Educație, lider al echipei proiectului, la întrevederea cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, condus de viceministrul Vitalie Iurcu.

Margo Hoftijzer, Economist Superior BM a menționat că Proiectului va îmbunătăți corelarea dintre ofertă și cererea de competențe, prin Proiectul Reforma Educației în Moldova și Finanțarea Suplimentară a acestuia, va dezvolta competențele în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii care sunt incluse în cel de-al Doilea Proiect de Ameliorare a Competitivității, și de asemenea va sprijini consolidarea capacității de colectare și utilizare a datelor cu privire la piața muncii în cadrul activității de Consolidare a Capacităților de Colectare a Datelor privind Competențele.

Totodată, proiectului va fi aplicat pentru consolidarea sistemelor de informații privind piața muncii pentru a facilita capacitatea de răspuns a sistemului de educație și formare la cererea de pe piața muncii, pentru consolidarea calității și relevanței învățământului superior prin promovarea colaborării dintre universități și întreprinderi și prin aplicarea stimulentelor pentru a le oferi studenților acele competențe care sunt solicitate pe piața muncii ...

    Citește pe independent.md