BEI urmează să acorde R.Moldova un împrumut de 80 milioane euro pentru interconectarea electrică cu România

BEI urmează să acorde R.Moldova un împrumut de 80 milioane euro pentru interconectarea electrică cu România

22 știri, 5

Ceilalți membri ai delegației sunt:

– Iurcu Vitalie – secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (în domeniul economic);

– Matveeva Elena – șef al Direcției datorii publice, Ministerul Finanțelor;

– Negură Călin – șef al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

– Glușcenco Oxana – șef al Direcției coordonarea politicilor și asistenței externe, Cancelaria de Stat;

– Sacagiu Vladimir – consilier în Direcția drept internațional, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;

– Samson Aurelia – reprezentant al Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii;

Strategia Energetică 2030 prevede posibilitatea dezvoltării proiectelor de interconexiune în regim asincron cu România prin construcția convertoarelor Back-to-Back, menținând în paralel posibilitatea de a activa în regim sincron cu sistemul electroenergetic al Ucrainei. Astfel, contractul se referă la construcția și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru interconectarea permanentă a rețelelor de transport de energie electrică din România și R.

Moldova.

    Citește pe tv8.md