IMPORTANT: Executivul a aprobat astăzi Regulamentul privind învățământul dual
Foto: 24h.md

IMPORTANT: Executivul a aprobat astăzi Regulamentul privind învățământul dual

9 știri, 9

Executivul a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind învățământul dual conform standardelor europene.

Regulamentul stabilește elementele definitorii pentru învățământul dual, timpul alocat pregătirii teoretice și practice. Totodată, sunt reglementate drepturile și obligațiile agentului economic și ale instituției de învățământ profesional tehnic, ale maistrului-instructor în producție și ale celui din cadrul instituției de învățământ, precum și ale elevului.

În premieră, este introdus termenul de „salariu de ucenicie” pentru remunerarea activității desfășurate de elev în cadrul întreprinderii. De asemenea, sunt reglementate atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie (CCI), partener al Guvernului în realizarea programului de învățământ dual. CCI va deveni o instituție de suport și de monitorizare a programelor de studii.

Finanțarea învățământului dual va fi asigurată, atât din bugetul de stat, cât și din sursele agentului economic.

Învățământul dual este o formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic, care presupune instruirea simultană în cadrul unei instituții de învățământ profesional tehnic și în cadrul unei întreprinderi. Ponderea pregătirii practice este de aproximativ 70%, iar elevii absolvenți pot fi angajaț...

    Citește pe 24h.md