In ultimii doi ani datoria externa bruta a Republicii Moldova a crescut cu 1,1 miliarde de dolari - mold-street.com2Foto© deschide.md

In ultimii doi ani datoria externa bruta a Republicii Moldova a crescut cu 1,1 miliarde de dolari - mold-street.com

, 6 știri, 9 vizualizări

Datoria externă publică și public garantată a reprezentat 26,6% din totalul datoriei externe, însumând 1 938,89 milioane de dolari (-3% de la începutul anului). Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 363,13 milioane de dolari, în creștere cu 8% față de 31 decembrie 2017. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (72,2%).

În anul 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+15,2% față de 31 decembrie 2017). Acest fapt rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

Datoria externă sub formă de împrumuturi, alocări de DST (Drepturi Speciale de Tragere)  și titluri de angajamente a constituit 4 732,31 milioane de dolari – 64,8% din datoria externă brută, din care 41% revin sectorului public (datoria BNM, datoria de stat directă, datoria corporațiilor publice și UAT). 59% le revin împrumuturilor contractate de agenții economici din sectorul privat, inclusiv în cadrul creditării intragrup.