Însoțitorii persoanelor cu dizabilități severe de pe urma războiului vor avea dreptul la bilet de tratament sanatorial gratuit3Foto© publika.md

Însoțitorii persoanelor cu dizabilități severe de pe urma războiului vor avea dreptul la bilet de tratament sanatorial gratuit

, 5 știri, 6 vizualizări

Potrivit documentului, însoțitor poate fi orice persoană, cetățean al Republicii Moldova, care a atins vârsta de 18 ani și este apt să ofere servicii de supraveghere, suport și îngrijire beneficiarului pe perioada aflării la tratament sanatorial. În cazul în care persoana întrunește aceste condiții și se află în rând, Casa Națională de Asigurări Sociale sau casele teritoriale au dreptul să elibereze bilete, pentru aceeași perioadă, însoțitorului și persoanei cu dizabilități severe de pe urma războiului.

Biletele se vor elibera la prezentarea adeverinței pentru primirea biletului de tratament și actelor de identitate sau pașaportului, în cazul tratamentului sanatorial peste hotarele țării.

În Republica Moldova sunt înregistrate 1405 persoane cu dizabilități de pe urma războiului, dintre care 322 sunt persoane cu grad sever. Pentru asigurarea dreptului la însoțitor în perioada de tratament sanatorial, din bugetul de stat au fost alocate circa 2,5 milioane de lei.