Guvernul a aprobat noua structură a Inspectoratului de Stat al Muncii
Foto: www.moldova.org

Guvernul a aprobat noua structură a Inspectoratului de Stat al Muncii

5 știri, 3

Guvernul a aprobat, astăzi, o nouă structură a Inspectoratului de Stat al Muncii, cu un efectiv limită de 73 de unități.

Proiectul prevede noi atribuții ale autorității, printre care: verificarea corectitudinii stabilirii, calculării și a plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, a indemnizației pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină) și a indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav.

De asemenea, autoritatea va monitoriza controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităților competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

Conform documentului, angajatorii urmează să comunice accidentele de muncă Inspectoratului de Stat al Muncii, care va asigura cercetarea acestora, cu comunicarea ulterioară către autoritățile cu funcția de control în domeniul siguranței ocupaționale asupra necesității de lichidare a cauzelor producerii accidentelor de muncă.

Autoritatea va asigura desfășurarea instruirilor inițiale și continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning a inspectorilor de muncă din cadrul autorităților cu funcții de control a siguranței ocupaționale și va realiza activități de pregătire, instruire, informare și consultare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor și...

    Citește pe moldova.org