Ministrul de Externe va efectua o vizită de lucru în Ucraina5Foto© tribuna.md

Ministrul de Externe va efectua o vizită de lucru în Ucraina

, 6 știri, o vizualizare

Directorul IP FISM, Iurie Chiorescu, însoțit de Piotr Pușcari, președintele raionului Basarabeasca, și Ion Popov, vicepresedintele raionului Basarabeasca, la 30 iulie curent, s-a aflat într-o vizită de lucru la obiectele sociale din raion, beneficiare de investiții în cadrul proiectelor implementate cu asistența tehnică și financiară a IP FISM:

Liceul Teoretic ”Marcu Tarlev” din s. Bașcalia a obținut 250 mii lei din Bugetul de stat pentru renovarea blocurilor sanitare în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ general” finanțat în baza HG nr. 453/2020 și Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 677 din 17.07.2020.

Grădinița de copii nr.1 din s. Abaclia beneficiază de finanțare în sumă de 339 mii lei pentru construcția pavilioanelor și căilor de acces în cadrul Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 28/2019.