Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare2Foto© zdg.md

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

, 4 știri, 3 vizualizări

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetățeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor.

De asemenea, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar:

• pînă la 15 iunie 2022 – pentru bunurile existente și/sau dobîndite pînă la data de 31 martie inclusiv a anului curent;