Propun numirea în funcție Anatolie Fală – secretar general al Ministerul Agricultură
Viorel Gherciu,
Lilia Dabija, numită de Guvern în funcția de secretară generală de…