Agenția Achiziții Publice va fi reorganizată – Își va mări bugetul și statele de personal4Foto© gov.md

Agenția Achiziții Publice va fi reorganizată – Își va mări bugetul și statele de personal

, 7 știri, 6 vizualizări

Calitatea procesului de achiziții publice va fi îmbunătățită în RM. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat un nou Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice. Necesitatea reorganizării este argumentată de stabilirea noilor sarcini pe dimensiunea de achiziții sectoriale și achiziții de valoare mică.

Proiectul privind reorganizarea instituției prevede mai multe modificări ce țin de structură, organigramă, efectivul-limită și atribuții. De asemenea, documentul reglementează misiunea, domeniile de activitate și funcțiile de bază ale Agenției.

În proiect este stabilit și modul în care Agenția va monitoriza conformitatea desfășurării procedurilor de achiziții publice și achiziții de valoare mică, va organiza seminare de instruire și va acorda suport metodologic autorităților contractante și operatorilor economici.