Certificatul de Operator Aerian al Air Moldova a fost revocat© noi.md

Certificatul de Operator Aerian al Air Moldova a fost revocat

, 7 știri, 12 vizualizări

Comisia de Certificare întrunită în ședință, a constatat că pînă în prezent operatorul aerian Air Moldova, aflat în proces de restructurare accelerată de mai bine de jumătate de an, nu a prezentat nici o dovadă care confirmă înlăturarea neconformităților în termenul stabilit, nu deține nici o aeronavă operațională și nu întrunește cerințele minime pentru deținerea unui AOC, motive care au stat la baza revocării certificatului de operator aerian.

Anterior, Autoritatea Aeronautică Civilă a suspendat temporar certificatul de operator aerian, pentru o perioadă de 6 luni, acordînd termen maxim prevăzut de Codul aerian, pentru identificarea unei aeronave care ar putea fi utilizată în transporturile aeriene și inclusă în AOC.

La expirarea perioadei de 6 luni, în conformitate cu prevederile Codului Aerian, art. 15, din cauza lipsei a cel puțin o aeronavă ce ar deține un certificat de navigabilitate valabil, revocarea AOC a fost inevitabilă.