Grupul de lucru pentru pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet – creat3Foto© tribuna.md

Grupul de lucru pentru pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet – creat

, 4 știri, o vizualizare

Un grup de lucru interinstituțional, creat la inițiativa Comisiei Electorale Centrale (CEC), se va ocupa de elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet ca metodă alternativă de vot. Grupul de lucru este format din reprezentanți ai CEC, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenției Servicii Publice, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și ai Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.

Grupul de lucru va fi responsabil de elaborarea caietului de sarcini pentru Sistemul Informațional de Vot prin Internet și a specificațiilor tehnice pentru infrastructura tehnologică. Totodată, experții vor desfășura procedurile de achiziții publice pentru contractarea companiei/companiilor dezvoltatoare de soft și pentru achiziționarea echipamentului necesar, configurarea infrastructurii tehnice, elaborarea Sistemului Informațional, auditarea și testarea sistemului.

„În caz de necesitate, Grupul de lucru interinstituțional va antrena în activitatea sa reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile, experți din partea partenerilor de dezvoltare sau specialiști în domeniu. Autoritățile și instituțiile publice vor acorda Grupului de lucru suportul tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor stabilite”, se arată într-un comunicat al CEC.