Guvernul facilitează exportul produselor moldovenești2Foto© curentul.md

Guvernul facilitează exportul produselor moldovenești

, 7 știri, o vizualizare

Exportatorii de produse moldovenești vor beneficia de condiții comercial-economice mai bune pe piața statelor membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (EFTA). Ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și statele membre EFTA a fost aprobată de Executiv. Documentul a fost semnat la data de 27 iunie 2023, la Schaan, Principatul Liechtenstein.

Acordul va încuraja mai multe companii din țările EFTA să investească în Republica Moldova, ceea ce va extinde schimburile comerciale, va dezvolta investițiile mixte și va elimina restricțiile din cadrul comerțului de bunuri. Totodată, documentul prevede reducerea taxelor vamale la importul produselor din țările EFTA, crearea condițiilor de concurență echitabilă în cooperarea economică dintre părți și avansarea comerțului electronic.

De asemenea, ratificarea Acordului de comerț între Republica Moldova și statele membre EFTA va deschide o serie de oportunități pentru crearea a noi locuri de muncă în diverse sectoare ale economiei moldovenești. La fel, beneficiile indirecte vizează bunăstarea populației și agenților economici autohtoni, orientați spre export.