Proiectul legii privind protecția secretelor comerciale, votat în prima lectură de Parlament2Foto© noi.md

Proiectul legii privind protecția secretelor comerciale, votat în prima lectură de Parlament

, 5 știri, 8 vizualizări

Republica Moldova va avea o lege privind protecția secretelor comerciale, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege în acest sens.

Proiectul legii speciale comasează atât normele juridice materiale, cât și cele procedurale, oferind o apropiere de instrumentele internaționale în domeniul proprietății intelectuale. Documentul definește corespunzător conceptele de bază – secretul comercial, deținător al secretului comercial, făptuitor, mărfuri care contravin normelor – și stabilește limitele de aplicare a cadrului normativ.

De asemenea, sunt reglementate modurile de dobândire, utilizare și divulgare a secretelor comerciale, precum și drepturile deținătorilor de secrete comerciale. Se mai propune instituirea unor măsuri suplimentare de protecție a secretelor comerciale, dar și proceduri de intervenție în vederea contracarării acțiunilor de utilizare ilegală. Potrivit proiectului, urmează a fi aplicat termenul de prescripție de 6 ani acțiunilor ce vizează protecția secretelor comerciale. Încălcarea normelor privind protecția secretelor comerciale va atrage răspundere contravențională sau penală.