26 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova3Foto1Video© noi.md

26 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova

, 10 știri, o vizualizare

Constituția Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994 și a intrat în vigoare la 27 august același an. Legea supremă prevede că R. Moldova este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil.

Constituția Republicii Moldova constă din opt titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. În preambulul Constituției se menționează aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, năzuințele spre satisfacerea intereselor cetățenilor.

Se menționează, de asemenea, aspirația spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic ca fiind valori supreme, se reafirmă devotamentul deputaților în Parlament, în calitatea lor de reprezentanți plenipotențiari ai poporului Republicii Moldova, față de valorile general-umane, dorința de a trăi în pace și bună înțelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor și normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional, aceștia fiind conștienți de responsabilitatea și obligațiile față de generațiile precedente, actuale și viitoare.