Acțiune de salubrizare a albiei râului Bâc și altor râuri din capitală11Foto© deschide.md

Acțiune de salubrizare a albiei râului Bâc și altor râuri din capitală

, 16 știri, 6 vizualizări

Cet�țenii sunt îndemnați s� participe la salubrizarea albiei și terenului aferent râului Bâc, dar și altor râuri, în cadrul acțiunilor pe care le vor desf�șura sâmb�t�, 16 martie, Direcția general� locativ-comunal� și amenajare și Prim�ria municipiului Chișin�u. Voluntarilor le vor fi oferite m�nuși și saci pentru colectarea deșeurilor, transmite IPN.

Potrivit șefului DGLCA, Ion Burdiumov, vor fi desf�șurate acțiuni de salubrizare și a albiilor râulețelor Durlești, Malina Mic�, Țiganca, Valea Trandafirilor etc. Acțiunile au loc în cadrul Cur�țeniei generale de prim�var�, precum și în contextul Zilei mondiale a apei, care este marcat� pe 22 martie. Sunt chemați s� se implice în acțiunile de salubrizare toți doritorii, mai ales locuitorii municipiului, angajații întreprinderilor municipale.

Acțiunile de salubrizare sunt preconizate s� înceap� la ora 09.00. Detalii despre punctele de organizare și persoanele de contact pot fi g�site pe pagina de Facebook a Direcției.