În contextul facilitării comerțului și al digitalizării economiei, Serviciul Vamal și Poșta Moldovei au încheiat un parteneriat strategic5Foto© tribuna.md

În contextul facilitării comerțului și al digitalizării economiei, Serviciul Vamal și Poșta Moldovei au încheiat un parteneriat strategic

, 8 știri, o vizualizare

În cadrul evenimentului de astăzi, Serviciul Vamal a conferit Poștei Moldovei statutul de Agent Economic Autorizat (AEO), aceasta devenind prima întreprindere de stat căreia i se atribuie un atare statut. Obținerea statutului AEO de către Î.S. „Poșta Moldovei” a fost posibilă cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

Pentru a obține această certificare, întreprinderea a trecut printr-un amplu și complex proces de verificare, adaptare și ajustare la standardele internaționale și reglementările vamale. Aceste acțiuni au un rol important în circuitul comerțului transfrontalier și în modernizarea operațiunilor vamale derulate de întreprindere, dar și pentru consolidarea parteneriatului cu autoritățile vamale, care este bazat pe respectarea principiilor de transparență reciprocă, corectitudine, echitate și responsabilitate.

Statutul AEO este o „marcă de calitate” recunoscută în toate statele membre UE și în unele țări terțe (China, Japonia, Norvegia, SUA) care au parteneriate încheiate cu UE și se caracterizează prin credibilitate, siguranță și încredere.