Modificarea Legii insolvabilității, precum și amnistia în contextul celor 30 de ani de independență a țării, au fost aprobate de Guvern4Foto© gov.md

Modificarea Legii insolvabilității, precum și amnistia în contextul celor 30 de ani de independență a țării, au fost aprobate de Guvern

, 12 știri, 9 vizualizări

Proiectul are drept scop înlăturarea lacunelor legislative și a neconcordanțelor normative dintre Codul de procedură civilă și Legea insolvabilității privind modalitatea de contestare a hotărârilor instanței de insolvabilitate. Acestea au fost cauzate de modificarea art. 355 din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 254/2017, care a schimbat competența jurisdicțională în cauzele de insolvabilitate, de la curțile de apel către judecători, însă nu a fost ajustată modalitatea de contestare a hotărârilor instanței de insolvabilitate, în corespundere cu competențele de nivel și jurisdicție.

Astfel, se propune modificarea Legii insolvabilității și a Codului de procedură civilă, prin ajustarea căii de atac. Mai exact, aceasta poate fi exercitată împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate, în corespundere cu procedura generală de contestare a hotărârilor emise de judecători, prevăzută în Codul de procedură civilă, precum și în concordanță cu nivelul instanțelor competente, drept urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 254/2017.

De asemenea, Guvernul a aprobat Avizul la proiectul de lege privind amnistia în contextul aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Sub incidența actului de amnistie vor cădea în jur de 1 723 de deținuți, dintre care 67 vor fi pasibili eliberării imediate, iar în privința a 1 650 ar putea fi aplicată liberarea condiționată înainte de termen sau liberarea după reducerea termenului.