Moldova a fost din nou condamnată la CEDO2Foto© noi.md

Moldova a fost din nou condamnată la CEDO

, 5 știri, o vizualizare

Procurorii susțineau că bunul imobil era din domeniul public și nu putea fi înstrăinat. Pe de altă parte, CEDO a constatat că nu exista nicio probă că imobilul ținea de domeniul public. Nici judecătorii nu au explicat cum au ajuns la concluzia că bunul ținea de domeniul public.

Totuși, contractul de vînzare-cumpărare a fost aprobat de consiliul local și de autoritățile raionale, precum și a fost înregistrat în registrul cadastral. Guvernul susținea că acestea au comis o greșală. CEDO a notat că consecințele greșelilor autorităților locale trebuie suportate de acestea, nu de cumpărător, transmite realitatea.md.

Reclamanta a mai invocat că este de bună credință și că ea nu poate fi expropriată. Judecătorii moldoveni nu au contestat buna credință, însă au spus că acest aspect este irelevant pentru nulitatea absolută. CEDO a mai notat că, conform legii moldovenești, dobînditorul de bună credință nu poate fi extropriat (cu excepția situației cînd bunul iese din posesia cumpărătorului fără voia lui). Necombaterea argumentului cu privire la buna credință a dobînditorului echivalează cu ilegalitatea ingerinței în dreptul de proprietate.