Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie va activa din 20244Foto© gov.md

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie va activa din 2024

, 8 știri, o vizualizare

În Republica Moldova va fi instituită, de la 1 ianuarie 2024, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie.

Agenția va avea statut de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului și va include 22 de unități de personal, dintre care 6 funcții de conducere, 15 funcții de execuție și o funcție de deservire tehnică, potrivit structurii organizatorice și regulamentului în baza căruia va activa instituția, aprobate astăzi de Guvern.

Instituția va fi responsabilă de implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie stabilite de Convenția de la Istanbul, coordonarea activității interinstituționale și facilitarea cooperării autorităților administrației publice abilitate cu societatea civilă.