ANRE a aprobat micșorarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice© observatorul.md

ANRE a aprobat micșorarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice

, 9 știri, 14 vizualizări

În rezultatul examinării cererilor prezentate de furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune, au fost aprobate următoarele prețuri reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:

- 149 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport, cu 18 bani/kWh mai puțin decît prețul în vigoare;

- 169 bani/kWh - la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport, cu 18 bani/kWh mai puțin decît prețul în vigoare;