Cum puteți să vă preschimbați permisul auto, dacă vă aflați în afara Republicii Moldova2Foto© noi.md

Cum puteți să vă preschimbați permisul auto, dacă vă aflați în afara Republicii Moldova

, 5 știri, 3 vizualizări

Condiția obligatorie este să aveți actul de identitate valabil. Persoana împuternicită de către Dvs. urmează să se prezinte la Direcția documentare a conducători auto (mun. Chișinău, str. Salcîmilor, 28) sau la orice subdiviziune teritorială de calificare a conducătorilor auto, avînd asupra sa următorul set de documente:

cererea pentru preschimbarea permisului de conducere pentru cetățenii aflați în afara hotarelor Republicii Moldova.cererea se completează direct la subdiviziunile teritoriale ale ASP;procura autentificată (legalizată la misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale RM sau apostilată);actul de identitate al persoanei împuternicite; permisul de conducere deținut (expirat);adeverința medicală ce certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din țara de reședință sau domiciliu, legalizată conform modului de recunoaștere a actelor oficiale emise de către autoritățile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova.Dacă solicitantul dispune de o adeverință medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.

083/e) valabilă, eliberată de către autoritatea medicală abilitată, aceasta urmează să fie acceptat pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere).