Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Suveranității4Foto1Video© curentul.md

Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Suveranității

, 10 știri, 4 vizualizări

Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Suveranității. Declarația de Suveranitate a fost adoptată acum 32 de ani, pe 23 iunie 1990, de către deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, informează CURENTUL. Adoptarea Declarației de Suveranitate a fost prima victorie importantă a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională.

Astfel, Declarația de Suveranitate stipulează că suveranitatea RSS Moldova este unica și necesara condiție a existenței statalității Moldovei. Se afirmă supremația legilor RSS Moldova asupra celor unionale, se instituie cetățenia și se prevede dreptul suveran de a menține relații diplomatice cu toate țările lumii.

În același timp, documentul stipulează caracterul unitar și indivizibil al statului. Se stabilește că RSS Moldova respectă statutul ONU și își exprimă adeziunea față de principiile acestei organizații, se declară o zonă demilitarizată, activ promovează consolidarea păcii și securității, este implicată direct în procesul de cooperare și securitate precum și în structurile europene.