Modul de calculare și recalculare a indemnizației viagere pentru antrenorii sportivilor de performanță, modificat6Foto© realitatea.md

Modul de calculare și recalculare a indemnizației viagere pentru antrenorii sportivilor de performanță, modificat

, 9 știri, 2 vizualizări

Indemnizația viageră pentru antrenorii sportivilor de performantă va fi calculată reieșind din salariul mediu lunar pe economie, comunicat de Biroul Național de Statistică (BNS) pentru anul precedent, nu din salariul mediu lunar pe economie pentru luna precedentă celei în care se face plata drepturilor, cum se întâmpla până acum.

Deputații au modificat astăzi Legea cu privire la cultură fizică și sport, iar unul dintre autorii inițiativei, deputatul Lilian Carp, a declarat că, începând cu anul 2017, BNS nu mai produce datele respective pe fiecare lună, ci doar trimestrial și anual, ceea ce împiedica oferirea acestor indemnizații.

Prin modificările operate, actele normative au fost ajustate pentru ca indemnizațiile viagere ale antrenorilor sportivilor de performanță să poată fi recalculate.