Parlamentul a extins lista funcționarilor obligați să depună declarații de avere și interese personale3Foto© zdg.md

Parlamentul a extins lista funcționarilor obligați să depună declarații de avere și interese personale

, 5 știri, 10 vizualizări

Astfel, și angajații autorităților / instituțiilor publice la autogestiune, persoanele cu funcții de conducere a subdiviziunilor din cadrul instituțiilor publice bugetare și persoanele cu funcții de control din cadrul întreprinderilor de stat și ale întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu capital de stat, președinții și vicepreședinții partidelor politice și membrii organelor executive centrale ale partidelor politice vor fi obligați să depună declarația de avere și interese personale.

Potrivit autorului, acest lucru reprezintă o măsură de a preveni și a combate îmbogățirea nejustificată, conflictele de interese, stările de incompatibilitate, precum și încălcarea regimului juridic al restricțiilor.

De menționat că proiectul de modificare a Legii privind evaluarea integrității instituționale a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” cu scopul de a ajusta prevederile actului normativ cu cele ale unor hotărîri ale Curții Constituționale, precum și în baza recomandărilor formulate în Raportul de evaluare ex-post de impact al Legii.