Ședința Guvernului din 15 mai 20244Foto© observatorul.md

Ședința Guvernului din 15 mai 2024

, 11 știri, o vizualizare

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de Lege pentru modificarea Legii 131/2015 privind achizițiile publice.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2211 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile.

UPDATE A fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil din administrarea Procuraturii Generale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.