Proprietarii vehiculelor pot comanda online și primi instantaneu, în format electronic, două extrase2Foto© noi.md

Proprietarii vehiculelor pot comanda online și primi instantaneu, în format electronic, două extrase

, 4 știri, 8 vizualizări

Extrasele sunt solicitate pentru a fi prezentate, la cerere, în instanțele de judecată, la bănci, FISC, companiile de microfinanțare, la lichidarea unui SRL, etc. Extrasele corespund cerințelor față de documentele electronice și conțin denumirea câmpurilor în două limbi: de stat și engleză.

Noile servicii pot fi accesate online atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare, urmând doar câțiva pași:

Extrasele solicitate online și primite instantaneu în format electronic în MCabinet, costă mai puțin cu 20% decât documentele eliberate pe suport de hârtie.